ANHTA


   ANHTA, yetişmiş nitelikli insan gücü ile Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı;  gerçek yaşam verisi ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (STD) alanında özelleşmiş; iyi klinik uygulamalar, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında lider ve öncü bir merkezdir.

MİSYON


 

   Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin inovatif uygulamalar ve Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme çalışmaları aracılığıyla etkili, güvenli, kaliteli ve verimli olarak sürdürülmesini sağlamaktır

VİZYON


 

  Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme, gerçek yaşam kanıtları oluşturma ve Ar-Ge çalışmaları aracılığıyla inovasyon alanında küresel bir merkez olmaktır.

: